Kolejna z nowych usług dostępnych w naszej ofercie to regeneracja filtrów cząstek stałych DPF oraz katalizatorów, jest to nowatorska metoda, która przynosi duże oszczędności dla kieszeni i środowiska.



Czyszczenie katalizatorów i DPF

Prowadzona przez nas regeneracja ma na celu oczyszczenie układu wydechowego z nadmiernej ilości sadzy która gromadzi się podczas eksploatacji. Jakość paliwa ma zasadnicze znaczenie w powstawaniu niedopalanych resztek które osadzają się w katalizatorach uniemożliwając przepływ spalin. Czyszczeni to przynosi 90% sprawności katalizatorów, bez konieczności ich wymiany. Katalizatory nie są uszkadzane podczas regenracji.
- Objawy - utraty mocy, nadmierne dymienie, wysoka temperatura spalin, tryb awaryjny, problemy ze spalaniem, falowanie obrotów.
 


- Diagnostyka komputerowa na Star Diagnosis,
- Demontaż układu wydechowego,
- Fizyczne czyszczenie DPF i katalizatorów dużym strumieniem powietrza,
- Płukanie za pomocą specjalnych środków oraz wygrzewanie katalizatorów.