Nasza regeneracja objęta jest gwarancją, której warunki są przedstawione poniżej, przed skorzystaniem z tej usługi proszę zapoznać się gwarancją. Podjęcie decyzji o wykonaniu regeneracji pompy oznacza zgodę na przyjęcie naszych warunków.

 GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty montażu na regenerację pompy SBC gdy pompa dostarczona jest z pojazdem obejmuje również odpowietrzanie układu . Udzielona gwarancja obejmuje regenerację lub naprawę pompy SBC zdiagnozowanej jako uszkodzona lub zakwestjonowaniu jej działania przez użytkownika po zwrocie pompy lub dostarczeniu pojazdu z pompą do siedziby gwaranta wraz z kartą gwarancyjną oraz instrukcją montażu, podpisaną czytelnie przez elektro-mechanika montującego pompę SBC, jeżeli montaż odbywał się poza siedzibą Mercserwis. Reklamacja będzie rozpatrzona pod warunkiem, że pompa nie będzie rozmontowana, rozklejana i rozkręcana przez użytkownika i wszystkie oznaczenia gwaranta będą na miejscu. Jeżeli pompa była wysyłana gwarant zastrzega sobie możliwość podstawienia pojazdu, w którym używana jest pompa w celu kontroli, diagnostyki i prawidłowego montażu w samochodzie . Termin rozpatrzenia gwarancji wynosi nie więcej niż 7 dni od momentu dostarczenia pompy SBC lub samochodu do siedziby firmy Mercserwis w Sosnowcu. Gwarancją niezawodnej  i długotrwałej pracy pompy SBC jest utrzymanie układu hamulcowego w nienagannym stanie jak również dbanie o instalację elektryczną samochodu, wymiana płynu hamulcowego co dwa lata oraz przeprowadzanie potrzebnych napraw i usterek układu zaraz po ich wystąpieniu. Nie należy wprowadzać żadnych zmian w instalacji elektrycznej samochodu czego nie zaleca producent.


 


1. Przed zamontowaniem pompy należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów hydraulicznych, oraz stan i wygląd wtyczki elektrycznej pompy.

2. Po zamontowaniu pompy, należy sprawdzić punkty masowe pod maską, klemy akumulatora w bagażniku, oraz bezpieczniki zasilające pompę czy nie ma rdzy lub wypalonych styków.

3.Akumulator w bagażniku musi być dobrany według danych fabrycznych, powinien być oryginalny lub o podwyższonej wydajności AGM, o sprawności minimum 80%.

4.Klocki i tarcze nie mogą być zużyte poniżej minimalnej wartości starcia.

5.Przewody hydrauliczne pod autem i przy zaciskach nie mogą być skorodowane lub nieszczelne, muszą być poddane weryfikacji.

6.Należy sprawdzić układ ładowania, czyli pasek klinowy oraz alternator.

7.Do odpowietrzania należy użyć komputera diagnostycznego z odpowiednim oprogramowaniem, umożliwiającym przeprowadzenie procedury odpowietrzania, np: Star Diagnosis, lub Bosch KTS.

8. Odpowietrzanie może przeprowadzić wykwalifikowana i doświadczona osoba.

9.Do odpowietrzania używamy płynu hamulcowego DOT4 Bosch.

10. Podczas całej procedury do akumulatora w bagażniku musi być podłączony prostownik o ładowaniu minimum 15A.